Perjanjian Ithtiar Kaedah Minuman SiHulk

Perjanjian ini terakru bila ia dipersetujui dan ditandatangani oleh wakil Nusaraya Resources Sdn. Bhd. yang dipanggil Nusaraya dengan pesakit atau pewaris pesakit yang dipanggil PENERIMA berdasarkan terma terma berikut:

PENERIMA BERSETUJU untuk:

 1. Mengenepikan tuduhan pengasas dan produk SiHulk yang dituduh dan difatwakan sebagai produk sesat
 2. Bersedia untuk berikhtiar dengan kaedah rawatan minuman SiHulk dengan mengenepikan kaedah lain 
 3. Menderita akibat penyakit kronik yang diketahui atau tidak yang boleh membawa maut sejak progam vaksinasi Covid19 dilancarkan
 4. Memberikan maklumat data data penyakit kepada NUSARAYA hanya sekadar rujukan
 5. Menyediakan testimoni setelah pulih dengan video ringkas selagi mana tidak menjejaskan imej PENERIMA
 6. Menjaga nama baik NUSARAYA dan tidak menjatuhkan imej dan reputasi NUSARAYA
 7. Mengikut prosedur penebusan produk SiHUlk iaitu menerusi laman sesawang www.sihulk.my 
NUSARAYA BERSETUJU untuk:
 1. Membekalkan minuman SiHulk secara PERCUMA kepada PENERIMA selagi mana perjanjian terakru
 2. Membantu PENERIMA sebaik mungkin dan sedaya upaya sehingga PENERIMA pulih
 3. Melantik perunding yang akan sentiasa menghubungi dan menasihati serta menunjukkan kaedah rawatan kaedah minuman SiHulk
 4. Merahsiakan data data PENERIMA demi menjaga maruah dan imej PENERIMA kecuali dengan persetujuan PENERIMA
 5. Menjaga nama baik PENERIMA dan ahli keluarganya 

PENAMATAN PERJANJIAN berlaku apabila:

 1. Mana mana pihak yang memberitahu kepada mana mana pihak mengenai penamatan perjanjian dalam masa 3 hari secara bertulis sama sama menerusi surat atau pengiriman mesej yang jelas dan nyata menerusi apa jua medium
 2. Mana mana pihak yang melanggari persetujuan di atas sama ada di pihak NUSARAYA atau pihak PENERIMA
 3. Maklumat dan data akan dimusnahkan iaitu dikembalikan kepada pihak yang berkenaan
 4. Sekiranya berlaku perselisihan faham, kedua kedua pihak hendaklah mengadakan perbincangan tanpa melibatkan pihak ketiga
PERAKUAN:


PENERIMA (PENERIMA / Wakil)

Tandatangan : 

Nama Penuh :

No. Kad Pengenalan :

Tarikh :

Bagi Pihak NUSARAYA

Tandatangan : 

Nama Penuh :

No. Kad Pengenalan :

Tarikh :

Perjanjian tamat di garisan ini

Home
Account
Cart
Search